Sunday, August 29, 2010

SEJARAH PEMPROSESAN MAKLUMAT

Pada tahun 1642, seorang ahli falsafah dan matematik Perancis, Blaise Pascal, mencipta mesin menambah pertama, Pascaline. Ia terdiri daripada rangkaian sepuluh roda bergigi yang disambungkan ke nombor-nombor yang boleh ditambah bersama dengan menggerakkan roda oleh sebilangan gigi yang betul. Pascaline digunakan sehingga ia digantikan oleh kalkulator elektronik pada tahun 1960-an.

Pada 1820-an, Sir Charles Babbage, seorang pencipta dan juga seorang genius, mengembangkan sebuah alat mekanikal yang boleh diprogram untuk melakukan perhitungan mudah matematik. Dia menyebut penemuannya, Difference Engine. Pada tahun 1834, ia mencipta Analytical Engine, dimana yang dapat melakukan perhitungan yang lebih rumit. Ia boleh mendarab, membahagi, menambah, mennolak, dan bahkan juga dapat mencetak jawapan. Itu termasuk sebuah alat input, kemudahan simpanan untuk pegang nombor tersebut untuk diproses, pemproses atau nombor kalkulator, unit kawalan untuk tugas-tugas langsung yang akan dilakukan, dan juga peranti output. Konsep yang digunakan dalam Analytical Engine adalah konsep yang sama digunakan di komputer pada masa ini untuk keperluan umum, itulah sebabnya mengapa Babbage dianggap sebagai bapa komputer moden dan bidang kajian yang sekarang dikenali sebagai penyelidikan operasi.

Pada tahun 1980-an, perhatian telah difokuskan pada tahap lain dari kitaran dokumen yang menaip tugas-tugas lain secara manual selain mungkin automatik. Istilah Kata / Pemprosesan Maklumat diperkenalkan untuk menggambarkan bahawa automasi seperti yang diterapkan pada semua peringkat dari kitaran dokumen.

Dalam dunia perniagaan yang berkembang pantas pada zaman ini, maklumat perlu dikumpul, diproses, dan sentiasa sedia ada pada kelajuan yang terus meningkat. Komputer telah terbukti menjadi lebih cepat,dan handal dalam pemprosesan maklumat penting untuk semua jenis badan organisasi. Mengelola secara berkesan maklumat membantu sesebuah badan organisasi melayani pelanggan sengan lebih baik dan beroperasi secara lebih efisien. Pemprosesan maklumat telah memberi kita alat yang dapat membantu kita untuk menjadi lebih kreatif dan produktif dalam pekerjaan kita sementara dapat menghilangkan tugasan yang banyak dan membosankan secara berulang-ulang kali di tempat kerja.

No comments:

Post a Comment