Sunday, August 29, 2010

PENGENALAN

Model pemprosesan maklumat menganggap ingatan manusia sama seperti komputer. Seorang pembelajar dilihat sebagai pemproses maklumat seperti mana yang dilakukan oleh komputer, iaitu menggunakan model input-output. Maklumat merupakan input yang diperoleh pelajar daripada persekitaran pembelajaran. Maklumat diproses dan disimpan dalam ingatan. Kemudian, maklumat ini boleh menjadi output melalui proses retrieval. Kajian susun atur, simpan dan dikeluarkan daripada ingatan. Operasi mental iaitu menerima, mengekod, menyimpan dan mengingat kembali maklumat atau bagaimana manusia belajar ialah pemprosesan maklumat. Model ini merupakan komponen penting dalam beberapa strategi pengajaran dan pembelajaran (Galbraith, 1994). Mengikut model pemprosesan maklumat, terdapat tiga mode ingatan yang mana pemprosesan maklumat berlaku dalam otak manusia. Tiga mode tersebut terdiri daripada daftar deria/ sensori, ingatan jangka pendek dan jangka panjang.

SEJARAH PEMPROSESAN MAKLUMAT

Pada tahun 1642, seorang ahli falsafah dan matematik Perancis, Blaise Pascal, mencipta mesin menambah pertama, Pascaline. Ia terdiri daripada rangkaian sepuluh roda bergigi yang disambungkan ke nombor-nombor yang boleh ditambah bersama dengan menggerakkan roda oleh sebilangan gigi yang betul. Pascaline digunakan sehingga ia digantikan oleh kalkulator elektronik pada tahun 1960-an.

Pada 1820-an, Sir Charles Babbage, seorang pencipta dan juga seorang genius, mengembangkan sebuah alat mekanikal yang boleh diprogram untuk melakukan perhitungan mudah matematik. Dia menyebut penemuannya, Difference Engine. Pada tahun 1834, ia mencipta Analytical Engine, dimana yang dapat melakukan perhitungan yang lebih rumit. Ia boleh mendarab, membahagi, menambah, mennolak, dan bahkan juga dapat mencetak jawapan. Itu termasuk sebuah alat input, kemudahan simpanan untuk pegang nombor tersebut untuk diproses, pemproses atau nombor kalkulator, unit kawalan untuk tugas-tugas langsung yang akan dilakukan, dan juga peranti output. Konsep yang digunakan dalam Analytical Engine adalah konsep yang sama digunakan di komputer pada masa ini untuk keperluan umum, itulah sebabnya mengapa Babbage dianggap sebagai bapa komputer moden dan bidang kajian yang sekarang dikenali sebagai penyelidikan operasi.

Pada tahun 1980-an, perhatian telah difokuskan pada tahap lain dari kitaran dokumen yang menaip tugas-tugas lain secara manual selain mungkin automatik. Istilah Kata / Pemprosesan Maklumat diperkenalkan untuk menggambarkan bahawa automasi seperti yang diterapkan pada semua peringkat dari kitaran dokumen.

Dalam dunia perniagaan yang berkembang pantas pada zaman ini, maklumat perlu dikumpul, diproses, dan sentiasa sedia ada pada kelajuan yang terus meningkat. Komputer telah terbukti menjadi lebih cepat,dan handal dalam pemprosesan maklumat penting untuk semua jenis badan organisasi. Mengelola secara berkesan maklumat membantu sesebuah badan organisasi melayani pelanggan sengan lebih baik dan beroperasi secara lebih efisien. Pemprosesan maklumat telah memberi kita alat yang dapat membantu kita untuk menjadi lebih kreatif dan produktif dalam pekerjaan kita sementara dapat menghilangkan tugasan yang banyak dan membosankan secara berulang-ulang kali di tempat kerja.

Wednesday, August 4, 2010

BIODATA TOKOH

Robert Mills Gagne di lahirkan pada 21 Ogos 1916 di North Andover, Massachusetts. Beliau merupakan seorang pendidik Amerika yang melakukan kajian tentang pembelajaran dan pengajaran yang sangat berpengaruh di Amerika. Beliau merupakan seorang profesor psikologi pendidikan di Connecticut College untuk Perempuan (1940-1949), Pennsylvania State University (1945-1946), Princeton (1958-1962), dan University of California di Berkeley (1966-1969) dan seorang profesor di Jabatan Pendidikan Penyelidikan di Florida State University di Tallahassee mulai tahun 1969. Gagne juga berkhidmat sebagai pengarah penyelidikan untuk Tentera Udara (1949-1958) di Texas, dan Lowry, Colorado. Beliau bekerja sebagai perunding untuk Jabatan Pertahanan (1958-1961) Amerika Syarikat Dinas Pendidikan (1964-1966). Selain itu, beliau menjawat jawatan sebagai pengarah penyelidikan di American Institute of Research di Pittsburgh (1962-1965).

Gagne's mempunyai pengaruh besar pada pendidikan Amerika dan latihan ketenteraan dan industri. Gagne dan Briggs LJ termasuk di antara para pengembang awal konsep sistem pembelajaran yang menunjukkan bahawa semua bahagian dari suatu pelajaran atau suatu tempoh Arahan boleh dianalisis dan bahawa semua bahagian boleh direka untuk beroperasi bersama sebagai rancangan bersepadu untuk arahan dalam sebuah rencana yang signifikan bertajuk "Pendidikan Teknologi dan Proses Belajar" (Pendidikan Peneliti, 1974), arahan Gagne ditakrifkan sebagai "serangkaian kegiatan yang dirancang luaran yang mempengaruhi proses belajar dan dengan demikian meningkatkan pembelajaran."

Gagne juga terkenal untuk teori stimulus-respons canggih tentang lapan jenis belajar yang berbeza dalam high dan kuantiti obligasi stimulus-respons yang terlibat. Dari yang paling mudah sampai yang paling kompleks, iaitu: isyarat belajar (Pengkondisian Pavlov), belajar stimulus-respon (operant conditioning), chaining (operant conditioning yang kompleks), persatuan verbal, diskriminasi belajar, belajar konsep, kaedah belajar, dan penyelesaian masalah.

Gagne berpendapat bahawa banyak kemahiran boleh dianalisis ke dalam hierarki perilaku, disebut hirarki belajar. Seorang instruktur akan membangunkan hierarki belajar untuk sesuatu yang harus diajarkan dengan menyebutkan kemahiran yang harus dipelajari sebagai perilaku tertentu dan kemudian bertanya dan menjawab soalan "Apa yang akan anda perlu tahu bagaimana melakukannya untuk melaksanakan tugas ini, selepas diberikan arahan hanya "" Gagne menguji konsep pembelajaran hierarki dalam kajian, terutama dengan menggunakan kemahiran berhitung sederhana. Penemuannya cenderung menyokong idea pembelajaran hierarki dan menunjukkan bahawa individu jarang belajar kemahiran yang lebih tinggi tanpa sudah mengetahui kemahiran lebih rendah.

Pendekatan pembelajaran dan pengajaran, terutama sistem pembelajaran pendekatan terkadang dikritik sebagai yang paling tepat untuk mempelajari penguasaan maklumat dan tujuan kemahiran intelektual, tetapi kurang sesuai untuk sikap dan keputusan strategi kognitif. Tidak diragukan lagi, karya Gagne's mempunyai kesan yang luar biasa pada pemikiran dan teori-teori di kalangan pendidikannya hirarkis teori langkah prasyarat dalam belajar memiliki banyak implikasi terhadap susunan arahan, dan banyak yang merasa itu memberikan sumbangan bagi pembangunan pendekatan yang lebih saintifik untuk arahan. Di bidang Bahasa Inggeris, misalnya, itu membolehkan guru untuk mematahkan kemampuan bahasa Inggeris menjadi komponen-komponen berturut sederhana dan untuk mengajar komponen dalam sebuah urutan teratur, menguatkan tanggapan yang benar di sepanjang jalan. Gagne memberi tumpuan pada arahan yang tepat sistematik juga membantu meletakkan asas untuk pengajaran individu dan akuntabilitas sekolah di masyarakat Amerika.

Tuesday, August 3, 2010

KONSEP TEORI

Robert M. Gagne dalam bukunya Essentials of Learning for Instuction ( 1975 ) mengemukakan satu teori mengenai bagaimana manusia memperoleh maklumat dalam sesuatu proses pembelajaran. Mengikut teorinya, ransangan-ransangan dari persekitaran luar akan diterima dalam sistem saraf melalui deria-deria manusia. Maklumat ini akan ditafsir dalam stor ingatan, kemudian dihantar kepada stor ingatan jangka panjang dan akhirnya kepada penggerak tindak balas melalui sistem saraf. Model memproses maklumat terdiri daripada


1) Ingatan Deria


Ingatan deria merupakan ingatan jangka pendek yang telah wujud pada deria. Masa simpanan maklumat yang mungkin berlaku ialah antara 1 hingga 3 saat. Malah, maklumat akan hilang serta merta sekiranya tidak diproses.


2) Ingatan Jangka Pendek


Tempoh simpanan maklumat bagi ingatan jangka pendek adalah antara 5 hingga 20 saat. Maklumat akan diproses, ditapis disusun atau disintesis untuk dihantar ke stor ingatan jangka penjang untuk disimpan. Pemindahan ke ingatan jangka pendek berlaku apabila kita memberi perhatian kepada bahagian maklumat yang disalurkan ke ingatan jangka pendek melalui tumpuan terpilih iaitu “selective attention”. Selain itu, maklumat yang pada asalnya tidak bermakna dikenal pasti berdasarkan pola-pola yang sedia ada dan dipindahkan ke ingatan jangka pendek. Sesuatu “chunk” tidak mempunyai unit tertentu dan boleh merupakan satu huruf atau angka, satu perkataan, satu ayat atau pun satu perenggan, tertakluk kepada kebolehan seseorang menyimpan butir maklumat dan ia berbeza antara individu. Kita mencari maklumat daripada ingatan jangka pendek secara 'scanning' bersiri (satu demi satu) atau 'scanning' selari (serentak).


3) Ingatan Jangka panjang


Ingatan jangka panjang adalah satu proses menyimpan maklumat lebih lama, iaitu lebih daripada beberapa minit hingga ke beberapa tahun. Satu komponen dalam struktur memori yang menyediakan gudang atau stor penyimpanan yang kekal segala maklumat. Memori jangka panjang adalah lebih kekal penyimpanan maklumatnya. Ingatan jangka panjang adalah komponen memori yang mengandungi info tentang peristiwa lepas yang spesifik termasuk pengetahuan am tentang dunia. Ingatan Jangka Panjang masih menjadi tumpuan kebanyakkan kajian menyiasat cara maklumat dikod, disimpan, diingat kembali dan lupa. Ingatan jangka panjang sebenarnya melibatkan gelombang otak semasa sesuatu proses kemasukan maklumat itu berlaku. (http://www.scribd.com/doc/14277943/Konsep-Pengajaran-Model-Pengajaran )
TEORI

Berdasarkan Model Pemprosesan Maklumat yang dikemukakan Gagne, beberapa aspek utama dapat dikenal pasti dalam fasa proses pembelajaran. Di antaranya ialah kesediaan, motivasi, pengamatan, ingatan dan lupaan serta pemindahan. Teori ini menumpukan kepada bagaimana pelajar memproses maklumat.Maklumat yang baru disimpan dalam ingatan jangka pendek.Kemudian diproses sebelum disimpan ke ingatan jangka panjang.Kombinasi pengetahuan (maklumat yang diproses) & kemahiran di ingatan jangka panjang akan membina strategi-strategi kognitif atau kemahiran yang berkaitan dengan tugas-tugas yang kompleks.Langkah pengajaran mengikut teori pemprosesan maklumat:

• Perhatian pelajar: Mulakan pengajaran dengan memberikan set induksi yang dapat menarik perhatian pelajar kepada guru & pengajaran. Cth: Dalam pengajaran tajuk perkakasan komputer guru boleh bersoaljawab dengan pelajar dan menunjukkan beberapa contoh perkakasan komputer ke dalam kelas.

• Merangsang ingatan pelajar kepada tajuk yang berkaitan. Perbincangan tajuk-tajuk lepas yang sudah dipelajari & dikaitkan dengan topik yang akan diajar.

• Penekanan kepada isi pengajaran yang penting. Penggunaan bahan bantu mengajar yang tepat dengan tajuk yang akan disampaikan.Cth: Edarkan hand out, penyediaan slaid Powerpoint.

• Persembahkan maklumat dengan teratur dengan menggunakan bahan bantu mengajar yang bersesuaian.Cth: Perisian kursus yang berkaitan dengan tajuk perkakasan komputer.

• Tunjukkan pelajar bagaimana mengkategorikan maklumat yang diterima & memahaminya.Beri peluang kepada pelajar untuk mengembangkan maklumat yang baru diterima.

• Pengulangan. Cth: Meningatkan pelajar beberapa isi penting yang dipelajari (ingatan jangka pendek).

• Menyediakan beberapa aktiviti @ latihan yang berkaitan dengan pelajaran lepas (ingatan jangka panjang).Pengkodan Maklumat dalam Ingatan Jangka Panjang (Encoding Information in Long Term Memory)Apakah yang dimaksudkan dengan 'pengkodan'? Pengkodan ialah proses memori yang melibatkan transformasi (pembentukan) maklumat untuk diingat kepada bentuk yang boleh disimpan dalam memori. Pengkodan ialah cara maklumat dikenal pasti, dikod dan diletakkan dalam memori. Mula-mula maklumat di kenal pasti dan kemudian dikod. Pelbagai eksperimen telah dijalankan untuk mengkaji bagaimana manusia mengkod maklumat yang diterima. Salah satu sebab lupaan berlaku ialah kerana maklumat itu tidak dikod dengan baik atau berkesan. Walau pun maklumat itu berada diingatan jangka pendek, selagi kita tidak melakukan sesuatu seperti pengulangan elaborasi ('elaborative rehearsal'), maklumat itu tidak akan dipindahkan ke ingatan jangka panjang. Kajian-kajian menunjukkan bahawa individu yang mengkod maklumat pada peringkat MAKSUD ('meaning level') berjaya memindahkan maklumat itu ke ingatan jangka panjang dengan lebih berkesan dan seterusnya membantu proses mengingat kembali maklumat berkenaan. Ini terbukti dengan eksperimen yang dijalankan oleh Craik & Lockhart pada 1972.


Prinsip penentuan pengkodan (encoding)


Prinsip memori yang menunjukan perkaitan rapat antara encoding dan proses pemulihan memori yang menetapkan bahawa pencapaian dalam ujian memori secara tidak langsung berkait dengan jumlah persamaan antara praktis dan konteks ujian. Contohnya, lebih banyak persamaan, lebih baik pencapaian dalam ujian tersebut. Penyimpanan (atau 'Perwakilan') Pengetahuan dalam Ingatan Jangka Panjang (Storage or 'Representation' of Knowledge in Long Term Memory) Maklumat yang kita simpan atau mewakili dalam ingatan jangka panjang boleh merupakan pengalaman beberapa minit yang lampau atau pengalaman berpuluh tahun yang lampau (seperti memori kita semasa kita kanak-kanak lagi).


Berdasarkan apa diketahui pada masa kini, maklumat disimpan dalam Ingatan Jangka Panjang terbahagi kepada 3 bentuk utama:

1)Pengetahuan Deklaratif

a) Memori Semantik

b) Memori Episodik.

2) Pengetahuan Prosedural

3) Imageri

Pengetahuan deklaratif

semua maklumat yang terdiri daripada fakta, konsep, prinsip, teori, hukum yang dipanggil Memori Semantik, manakala segala peristiwa yang telah berlaku kepada diri kita dipanggil Memori Episodik.

Contoh : Memori semantik
Ciri-ciri hari akan hujan dan tidak sesuai untuk meneruskan permainan

Contoh : Memori episodik
Saya tercedera semasa bermain hoki semalam

Collins & Quillian (1969) mencadangkan Model TLC yang menerangkan bagaimana manusia menyimpan atau mewakili maklumat dalam ingatan jangka panjang. Model ini mencadangkan bahawa kita menyimpan maklumat sebagai suatu hiraki yang berjaringan ('network hierarchy structure'). Maklumat yang disimpan berdekatan lebih cepat diingat kembali berbanding dengan maklumat yang terletak jauh.


pengetahuan Prosedural

semua maklumat berkenaan cara, kaedah atau prosedur melakukan sesuatu.


Contoh: Saya tahu menukarkan mentol yang terbakar.

Imageri

perwakilan abstrak dalam ingatan jangka panjang mengenai sesuatu objek atau peristiwa. Berapakah bilangan bola yang ada dalam simpanan? Secara tidak langsung seseorang itu akan cuba membayangkan dirinya berada di stor peralatan sukan dan melihat ke arah bola tersebut. Ini bermakna kita mempunyai imej mental ('mental image') keadaan stor sukan yang disimpan dalam ingatan jangka panjang.


Mengingat Kembali

Apabila kita cuba mengingat kembali maklumat yang disimpan dalam ingatan jangka panjang, beberapa perkara berlaku seperti kita ‘menambahkan maklumat’ dan ‘kita meninggalkan maklumat.’ Terdapat 3 fenomena yang mendorong kita berbuat demikian:

1) Inferens
Contohnya, seseorang penjaga gol cedera di kepala semasa perlawanan bola sepak. Dalam pada masa yang sama tidak pula dinyatakan bagaimana kepala penjaga itu boleh tercedera. Mungkin terkena kaki pemain lawan, mungkin juga terhantuk pada tiang gol atau sebagainya.

2) Stereotaip

stereotaip ialah butir maklumat / pengetahuan berkenaan ciri-ciri personaliti atau atribut fizikal yang kita andaikan sebagai benar bagi suatu kumpulan orang. Bermaksud kita hanya mengandaikan sahaja mengenai orang itu.

3) Skema
Skema ialah struktur kognitif dalam ingatan jangka panjang yang merupakan perwakilan abstrak mengenai sesuatu objek, perkara atau peristiwa yang kita
telah mengalami dalam dunia sebenar.


Lupaan

Lupaan ialah kegagalan mengingat kembali sesuatu butir maklumat dengan tepat. Lupaan ialah proses yang menyebabkan maklumat 'hilang' atau sukar diingat kembali daripada ingatan jangka pendek dan ingatan panjang. Proses lupaan sering kali berlaku dalam kehidupan seseorang. Keadaan berlaku mungkin kerana data yang telah tersimpan lama tidak digunakan atau diaplikasikan sepanjang masa. Akibatnya, apabila data ini ingin dikeluarkan, ianya tidak pula dapat diingat dengan baik.

(http://nasran-rushdi.blogspot.com/2009/08/tajuk-model-pemprosesan-maklumat-dalam.html )