Monday, August 2, 2010

RUJUKAN

BUKU:

CHOONG LEAN KEOW. (2009). MURID DAN ALAM BELAJAR. KUALA LUMPUR. KUMPULAN BUDIMAN SDN.BHD. .

EE AH MENG. (tt). PSIKOLOGI DALAM BILIK DARJAH. KUALA LUMPUR. PENERBIT FAJAR BAKTI SDN.BHD.

MOK SOON SANG. (2003). ILMU PENDIDIKAN UNTUK KPLI: (KOMPONEN 1 & 2) SEKOLAH RENDAH PSIKOLOGI PENDIDIKAN & PEDAGOGI. SUBANG JAYA. KUMPULAN BUDIMAN SDN.BHD.

NORAINI AHMAD. (2004). MENGUATKAN INGATAN. KUALA LUMPUR UTUSAN PUBLICATION&DISTRIBUTORS SDN.BHD.


INTERNET:

Agus. Pendekatan Inkuiri dan Pendekatan dalam Mengajar. (May 19, 2010). Retrieved July 22, 2010, from http://agus.blogchandra.com/pendekatan-inquiry-dalam-mengajar/

Model Pemprosesan Maklumat. (2010). Retrieved July 27th, 2010 from blogspot.com: http://gengpemsdbez.blogspot.com/2009/10/model-pemprosesan-maklumat.html


Nasran, R. (2010). Sukan dan kokurikulum. Retrieved July 27th, 2010, from blogspot.com: http://nasran-rushdi.blogspot.com/2009/08/tajuk-model-pemprosesan-dalam/html


Model Pemprosesan Maklumat. (2010). Retrieved July 27th, 2010, scribd: http: www.scribd.com/com/14277943/Konsep-Pengajaran-Model-Pengajaran


No comments:

Post a Comment